Meslek Yüksekokulu YönetimiDoç. Dr. Hayati ZENGİN
Müdür


                  

            
           

Dr. Öğr. Üyesi Bülent TOPRAK

        Müdür yardımcısı 

Dr. Öğr. ÜyesiKamile TIRAK HIZAL

       Müdür yardımcısı


 

 

Abdurrahman YAKUPOĞLU

Yüksekokul Sekreteri